Zadzwoń : +48 518796964

Dane spółki | Polityka Prywatności

Dane Spółki

INSTYTUT WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA SP Z O. O.

(KRS: 0000739724, NIP: 6612376478, REGON: 380709540)
Kap. zakładowy 5 000 zł.

Podszkodzie 82/2
27-400 Ostrowiec Św.

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000739724

Polityka Prywatności

INSTYTUT WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA Sp. z o.o. (INSTYTUT WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów należących do INSTYTUTU WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA Sp. z o.o. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.instytutwycen.pl/polityka-prywatnosci.html

INSTYTUT WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. Żadna z wprowadzanych zmian nie wpłynie na tą zasadę.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez INSTYTUT WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do INSTYTUTU WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

INSTYTUT WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości INSTYTUT WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów INSTYTUTU WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych INSTYTUTU WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do INSTYTUTU WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez INSTYTUT WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do INSTYTUTU WYCENY I ANALIZ WARTOŚCI MIENIA.

W przypadku pytań proszę pisać na adres mailowy:
kontakt@instytutwycen.pl