Zadzwoń : +48 518796964

CO WYCENIAMY?

Wykonujemy operaty szacunkowe i opinie o wartości związane z wyceną wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym nieruchomości komercyjnych, mieszkalnych, gruntowych, rolnych, leśnych oraz wszelkiego rodzaju praw do nieruchomości (opłaty za bezumowne korzystanie, służebności, stawki czynszu i inne).

Oferujemy również profesjonalną wycenę różnego typu maszyn i urządzeń, megaukładów technicznych oraz specjalistycznego sprzętu z sektora różnych gałęzi przemysłu.

Ponadto zajmujemy się wyceną przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

Głównym obszarem naszej działalności są powiaty: ostrowiecki, starachowicki, kielecki oraz miasto Kielce.

Obiekty takie jak: biurowce, magazyny, stacje paliw, obiekty handlowo usługowe, galerie handlowe, kopalnie, obiekty związane z produkcją rolną i inne nieruchomości komercyjne wyceniamy na terenie całej Polski.

Maszyny, urządzenia oraz przedsiębiorstwa wyceniamy na terenie całego kraju.

ODBIORCY WYCEN

Nasza oferta jest skierowana do inwestorów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.

Nasi główni klienci to: syndycy i likwidatorzy, biegli rewidenci, firmy audytorskie, firmy notowane na giełdzie, komornicy, prawnicy, banki, firmy ubezpieczeniowe, windykatorzy, pośrednicy kredytowi oraz kredytobiorcy.